FORENINGENS ARBEJDE

 

Brandtforeningen har i årenes løb afholdt periodemæssige udstillinger ligesom vi har deltaget i kulturcenter Brandts åbent - hus arrangementer - herunder Kulturnatten den første fredag i september.

 

Foreningen vil stadig medvirke ved sådanne begivenheder i den udstrækning, det vil blive muligt.

 

 

Vi har samarbejde med Danmarks Mediemuseum og Tidens Samling og har sammen med Formidlingscenter Brandts udviklet besøgsmateriale.

 

Vi besvarer jævnligt spørgsmål om fabrikkens historie fra lejere i Brandtområdet.

Vi har samarbejde med Hørvævsmuseet på Krengerup, Lyngby Tårbæk Stadsarkiv og Nationalmuseets Afdeling for Nyere Tid.

 

I  forbindelse med Nationalmuseets etablering af det nye industrimuseum Brede Værk har Brandtarbejdernes Historiske Forening medvirket med fotos og andet materiale således at udstillingens afsnit om industriarbejde i høj grad bygger på Brandtarkivets materiale og Brandtsarbejdernes mundtlige oplysninger.