BRANDTARKIVET

 

Siden 1994 har foreningen haft lokaler i det nuværende kulturcenter Brandts idet Odense Kommune da indgik et lejemål med KD-Selskaberne, som ejer den private del af kulturcentret.

 

 

Det gav mulighed for at oprette Brandtarkivet i samarbejde med Odense Stadsarkiv.

 

Da Odense Kommune med udgangen af 2011 opsagde lejemålet er Brandtarkivet nu uden egne lokaler.

 

Samlingen af produktions genstande, herunder en stor samling stofprøver af fabrikkens produktion, samt forskellige arkivalier befinder sig nu i et lagerlokale på Brandts stillet til rådighed af KD-Selskaberne.

 

Af arkivalier kan nævnes en fabriksfilm fra 1939, der viser produktionsgangen fra uld til færdig klæde. Brandtarkivet rummer også en fortegnelse over samtlige ansatte i perioden 1889-1940.

 

Endvidere har arkivet en billedsamling samt video- og båndoptagelser med gamle Brandtarbejdere og en samling protokoller m.m.

 

En vigtig del af Brandtarkivet er Nationalmuseets fotogegistrering af fabrikken lige inden lukningen i 1977. Derved er det muligt at vise hvorledes de nuværende udstillingsrum, kontorer og forretninger så ud som produktionslokaler.

 

Den store fotoudstilling, som tidligere var ophængt i Brandtarkivets lokaler, er nu ophængt i frokost restaurant Kong Volmer, Brandts Passage 13.

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use